Εκτυπωτές και πολυμηχανήματα

Το οικοσύστημα έξυπνων πολυλειτουργικών συσκευών της Lexmark συνδυάζει υλικό, λογισμικό, εργαλεία και υπηρεσίες για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Στο επιχειρηματικό περιβάλλον, τα άτομα, η τεχνολογία και οι πληροφορίες συγκροτούν ένα οικοσύστημα. Στο οποίο οι πληροφορίες υπάρχουν και σε δομημένη και σε μη δομημένη μορφή συνδυάστε έντυπα και ψηφιακά μέσα σε δομημένες και μη πληροφορίες, με συσκευές και συνδέσεις που λειτουργούν ως μοχλός ανάπτυξης της επιχείρησής σας. Στο κέντρο αυτού του οικοσυστήματος βρίσκεται η έξυπνη πολυλειτουργική συσκευή, το σημείο σύνδεσης μεταξύ ψηφιακών και έντυπων πληροφοριών.