Καλώδια

Τα καλώδια είναι το βασικότερο υλικό σε οποιαδήποτε ηλεκτρική εγκατάσταση. Στρατηγική επιλογή μας, είναι η συνεργασία μας  με τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες για να σας παρέχουμε αδιάλειπτα, εξειδικευμένα και άμεσα καλώδια ποιότητας. Η επιχείρηση μας διαθέτει καλώδια ισχύος, ελέγχου, μεταφοράς δεδομένων, οργάνων, ναυτικού τύπου, βραδύκαυστα, πυράντοχα, ελεύθερα αλογόνων, βιομηχανικά, κατάλληλα για φωτοβολταϊκά συστήματα και ανεμογεννήτριες και γενικά καλώδια για κάθε εφαρμογή.