Κλειστό κύκλωμα Τηλεόρασης (CCTV)

Στις απλούστερες εγκαταστάσεις με δικτυακές κάμερες η διαχείριση μπορεί να γίνεται μέσω Web interface ή με χρήση των εφαρμογών καταγραφής για Η/Υ ή για smart phones & tablets. H καταγραφή των εικόνων μπορεί να γίνεται τοπικά στις κάμερες σε κάρτες μνήμης Micro SD (καταγραφή events) ή και στον Η/Υ που τρέχει η εφαρμογή ή ακόμη και σε ένα συμβατό NAS.
Όταν όμως απαιτείται συνεχής καταγραφή, με επαγγελματικό τρόπο, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικοί καταγραφείς (embedded NVRs), οι οποίοι είναι σχεδιασμένοι για συνεχή 24ωρη λειτουργία, είναι σταθερότεροι από τους Η/Υ καθώς διαθέτουν embedded λειτουργικό και όχι Windows, υποστηρίζουν μεγάλες χωρητικότητες δίσκων και έχουν αμελητέα, σε σχέση με τους υπολογιστές, κατανάλωση ρεύματος.
Εναλλακτικά με τα ανωτέρω, η διαχείριση και καταγραφή του video μπορεί να γίνεται (με υψηλότερο κόστος βέβαια) και από πλατφόρμες λογισμικού τρίτων κατασκευαστών, που υποστηρίζουν τις κάμερες (ζητήστε μας πληροφορίες).
Χρησιμοποιώντας NVRs με ενσωματωμένο PoE switch, μπορείτε να απλοποιήσετε κατά πολύ την εγκατάσταση, τροφοδοτώντας τις κάμερες, μέσω του ίδιου του καλωδίου (ως 90m για καλώδιο UTP απλό ή ως 250m για καλώδιο UTP cat5e / 300m για καλώδιο UTP cat6e) που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση τους, χωρίς να χρειάζονται επιπλέον καλώδια, τροφοδοτικά ή επιπρόσθετα Ethernet Switches και PoE extenders.
Διατίθενται 3 ομάδες μοντέλων NVR, οι οποίες διαφοροποιούνται στα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και στην υπολογιστική ισχύ τους.