Περιφερειακά

Είναι σίγουρο ότι θα βρείτε σ’εμάς μια μεγάλη γκάμα από περιφερειακά και αναλώσιμα για τον υπολογιστή σας! Τόνερ, Μελανοταινίες, Οπτικά μέσα, Μαγνητικά μέσα, Τύμπανα – imaging units – Photo Conductors,  Δοχεία συλλογής Toner, Εκτυπωτές, Scanners, Κάμερες για Web, Πληκτρολόγια, Οθόνες,  Χαρτί Α4, Μπαταρίες και λοιπά αναλώσιμα εκτυπωτών που μπορεί να χρειάζεστε.